Databáze tutorů

 

Tato databáze obsahuje seznam osob, které něco umí, znají, něco je baví a rády se o své znalosti, dovednosti a zkušenosti podělí s těmi, kdo by se o dané věci rádi dozvěděli více či by si danou dovednost rádi osvojili. Je určena primárně, ale ne výhradně pro děti, které si své vzdělávání řídí samy a následují své zájmy. Databáze by měla sloužit k navázání kontaktů mezi odborníkem a učeníchtivým zájemcem. Samotná forma a obsah setkání je již na jejich dohodě.

Máte-li zájem o přidání do databáze, zašlete prosím své jméno, místo, kde působíte, a popis toho, co a za jakých podmínek nabízíte, na e-mail czech.unschooling@gmail.com. Může to vypadat nějak takto.

Vaším tématem může být fyzika či informatika, akrobacie či tanec, pletení či malba, řezbářství či ševcování, cokoli, o čem se domníváte, že by mohlo ostatní zaujmout. Také by bylo fajn, pokud by vám byly blízké myšlenky svobodného vzdělávání a unschoolingu, respekt k lidem, tj. včetně dětí, důvěra v ně a jejich vnitřní motivaci.