Myslíte, že by se děti měly naučit dělat domácí práce?

20.04.2017 01:03

Joyce Fetteroll

Ano! Ale nemyslím si, že bychom děti měli nutit, aby domácí práce dělaly.

Rodiče mohou děti požádat, aby pracovaly s nimi, a případně přijmout odpověď: „Ne, díky.“ Rodiče by si měli uvědomit svůj postoj k domácím pracím. Kdo by chtěl trávit čas s někým, kdo zjevně nesnáší to, co právě dělá? Kdo by chtěl pomáhat člověku, který zkritizoval práci, kterou mu dobrovolně poskytl?

Zjistila jsem, že mnohem lépe funguje to vnímat jako nábor dobrovolníků. Pokud je potřeba pomoc dobrovolníků, je třeba se k nim chovat jako k zaneprázdněným lidem, kteří poskytují dar svého času.

Když jsem k tomu přistupovala takto, nejen že jsem já měla mnohem lepší postoj, ale můj syn viděl, jak se s respektem chovat k ostatním, když potřebuje pomoc. Když jsem ho žádala, dávala jsem si pozor. Respektovala jsem jeho: „Ne, díky.“ (Pokud nelze odpovědět ne, není to otázka.) Ocenila jsem pomoc, kterou byl schopen poskytnout, i když to nevypadalo tak, jako kdybych to udělala sama. Na kvalitě nezáleželo! Jeho čas a ochota pomoci bylo to nejhodnotnější.

Když se mi to nepovedlo a chovala se k němu jako k najaté pracovní síle, choval se jako najatý pracovník. Když jsem s k němu chovala k úctou, byl opravdu nápomocný, když mohl pomoci, a uměl zdvořile odmítnout, když pomoci nemohl.

Domácí práce nejsou žádná velká věda. Netrvá 18 let, než se je naučíte. Stačí sem tam pár minut. To, co vyžaduje čas a trpělivost, je, abychom se chovali k ostatním s respektem, aby se cítili jako ceněný člen týmu.

https://joyfullyrejoycing.tumblr.com/post/156980919872/do-you-think-children-should-learn-to-do