Unschooling (Sandra Dodd)

25.02.2015 00:27

Co je to unschooling?

Unschooling by se špatně chápal, i kdyby bylo snadné jej definovat. Z pohledu rodiče jde o to vytvořit a udržovat prostředí, které prospívá přirozenému učení.

...

Jedná se o zanedbávání?

Unschooling rozhodně není zanedbávání. Při unschoolingu jste s dětmi více, ne méně.

Jedná se o učení řízené dětmi?

Tato definice je asi nejčastějším stručným popisem unschoolingu a také nejškodlivějším pro jeho úspěch. Naznačuje, že rodič čeká, až se dítě rozhodne, co se bude učit. Učíme se pořád, bez čekání. Ani rodiče, ani děti nemusí v uvolněném a podnětném prostředí učení řídit.

Jedná se o "nerodičovství"?

Ne, i když odpůrci rádi tvrdí, že ano. Lidé na unschoolingu pravděpodobně nebudou dítěti ukládat domácí vězení, dávat jim na zadek, nutit je něco jíst či dělat domácí úkoly. Jiní rodiče dělají nejen toto a říkají tomu dobré rodičovství. Mají tendenci urážet rodiče, kteří jsou laskavější a vlídnější a více se svým dětem věnují.

Je unschooling pasivní?

Pokud někdo vnímá školu doma jako "aktivní", potom může unschooling vnímat jako pasivní, ale to je proto, že jsou pravděpodobně zvyklí říkat: "Buď je to tak anebo tak." Jako kdyby všechno na světě mělo nějaký absolutní opak. Unschooling není opakem výuky. Jde o to žít a učit se životem.

Škola doma může být aktivní pro rodiče, který vyučuje, ale děti čekají, co jim kdo řekne, že mají udělat, a lekce, která plyne z veškeré výuky, je, že je možné ztrácet čas, když něčeho děláme příliš nebo se moc učíme.

Pokud jde u učení, unschooling není nic jiného než činy.

Zní slovo unschooling (neučení) negativně?

Mnoho lidí, pro které byl unschooling nový, chtěli tento termín změnit. Tyto úvahy se nakonec po čase rozplynou, protože jiná označení rozdělují svět ještě méně žádoucím způsobem. Původní název vznikl podle reklamy na 7-Up, která byla populární, když John Holt začínal přemýšlet o tom, že školy možná není možné reformovat, a začal doporučovat rodičům, aby si děti nechaly doma, pokud chtějí. Reklama zněla: "7-Up: The Un-cola."

V reakci na tvrzení, je "to slovo je tak negativní", napsala Suzane Carter kdysi na jedno fórum něco, co od té doby lidi inspiruje:

Na to, že se jedná o negativní slovo, naráží mnoho lidí, ale já tu negacci nikdy nevnímám negativně ve smyslu posuzování hodnot - pro mě je unschooling tak pozitivní, jako slova odvazující, osvobozující, odpoutávající, rozvíjející se, otevírající se, neomezující (v angličtině vše se zápornou předponou)...

Všechna tato slova pro mě znamenají svobodu a růst a ohromné možnosti.

SadraDodd.com/unschool/definition

SandraDodd.com/unschool/theterm

Kolik to zabere času?

Záleží na tom, jak to vnímáte. Pokud máte na mysli chvíle, kdy věnujete každému dítěti zvlášť čas, abyste ho vyučovalai nebo s ním dělali nějakou školní práci, tak to žádný čas nezabere. Pokud máte na mysli čas, kdy vědomě žijete s nadějí a očekáváním učení, tak potom vám to zabere všechen váš čas.

Pokud vyzkoušíte a pochopíte unschooling, bude vám otázka o tom, kolik času vám to zabere, připadat jako otázka: "Kolik hodin denně jste naživu?"

Jednou se mě někdo zeptal, kolik hodin by měl strávit se svým dítětem, a já mu řekla, že alespoň tolik, kolik by to dítě bylo ve škole, včetně dopravy, a ta osoba byla v šoku a překvapená. Nejlepší odpověď by byla, že by to mělo být jednou tolik, kolik by strávilo ve škole. Protože upřímně, dítě by nemělo přijít o ten čas s maminkou, který by mělo v noci nebo o víkendech, že?

Ten šok pravděpodobně pramenil z domněnky, že ten čas by měl být naplněn výukou, pobytem na jednom místě, děláním něčeho nezáživného. Takovou představu může mít jen někdo, kdo se unschoolingem nezabýval natolik, aby věděl, že nejlepší čas strávený unschoolingem jsou zábavné, přirozené a skutečné činnosti. Šok se může proměnit v nadšení a radost, když se rodič o učení dozví více.

SandraDodd.com/howto

Kolik unschooling stojí?

Unschooling je k nezaplacení. Nelze ho koupit. "Cena" je složitý koncept, tak pokud vás napadá snadná odpověď, zkuste ji rozptýlit a podívejte se na věc z více úhlů.

Pokud je dítě v soukromé škole, unschooling vás tolik stát nebude, čímž chci říct, že vám nikdo nepošle účet za školné a hromadu fundraisingových žádostí a nikdo vám nebude říkat, jaké musíte koupit boty a uniformu.

Pokud oba rodiče pracují a rozhodnou se, že jeden by měl odejít z práce a zůstat doma s dětmi, přijde vás to na jeden plný plat? Z určitého pohledu možná ano. Ale tento způsob počítání je past.

Pokud mezi rodinné hodnoty patří láska a vztahy, unschooling se může vyplatit jackpotem blízkosti a radosti, které by se školou byly jen stěží možné a které nelze vynahradit ani tisícem hodin drahých terapií.  (Možná se ale jedná o úsporu času, kdy nebudete muset tisíc hodin sedět a mluvit o tom, co jste mohli udělat jinak, tedy vedle ušetřených peněz za terapii.)

Unschooling nemusí být drahý, ale děláte chybu, pokud volíte unschooling, abyste ušetřili. Pokud rodiče nechtějí utratit žádné peníze za hry, hračky, muzea, výlety, knihy nebo cokoli, co by děti mohlo zajímat, tak u nich unschooling fungovat nebude.

Abyste mohli provozovat unschooling, nemusíte být bohatí, ale chce to odhodlání a zaměřenou pozornost, tvořivost a nápaditost.

SandraDodd.com/nest

Pokračování příště...

z knihy Sandry Dodd Big Book of Unschooling

Překlad: Zdeňka Puková