Eva Lee - Praha - jazyky, jazykověda, literatura, čtení s pochopením

Vystudovala jsem finštinu v Helsinkách a polštinu (částečně) v
Poznani, angličtinu jsem si vybrousila s manželem Australanem, ruštinu
s ruskými kolegy na univerzitě, taky umím trochu německy a čínsky. V
češtině se možná taky trochu vyznám. Můžeme se potkávat v Praze, na
tom i na dalších podrobnostech týkajících se tématu, formy, obsahu a
ohodnocení se můžeme dohodnout osobně.

Ohodnocení: zdarma - naturálie - protislužba - finanční, záleží, jak
se dohodneme

Kontakt: lee.20.bil@spamgourmet.com